GILT EDGE

GILT EDGE

Smith Woollens 的Gilt Edge 多年來一直備受頂級裁縫及資深用家推崇,稱讚為市場上最好的8/9ozs 面料之一。Gilt Edge 的成功有賴於穩定而高質的紗線,優良的紡織機器,以及傳統的製作方法。

今次Gilt Edge 的重新推出,以上的優點悉數保留,在經典的設計基礎上,加入一些鮮明的色彩,務求為大家提供最出類拔萃的四季套裝面料!

 

SW6100 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6101 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6102 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6103 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6104 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6105 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6106 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6107 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6108 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6109 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6110 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6111 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6112 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6113 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6114 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6115 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6116 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6117 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6118 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6119 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6120 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6121 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6122 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6123 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6124 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6125 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6126 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6127 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6128 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6129 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6130 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6131 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6132 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6133 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6134 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6135 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6136 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6137 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6138 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6139 -0% SOLD OUT
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6140 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6141 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6142 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6143 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6144 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6145 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6146 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6147 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6148 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6149 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6150 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6151 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6152 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6153 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6154 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6155 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00
SW6156 -0%
..
HK$1,240.00 HK$1,240.00