HARRIS TWEED

HARRIS TWEED

Harris Tweed 相信是眾多Tweed 品種之中最廣為人知的一種。受到Harris Tweed Authority 規定,稱得上Harris Tweed 的布料,一定要用未經加工的羊毛,在蘇格蘭西部一帶島嶼紡紗及漂染,最後用人手編織,才能得到Harris Tweed 標誌性的印鑑。

Porter & Harding 的Harris Tweed 不但透氣保暖、色彩豐富,而且更集合 了型格獨特、品質保證及歷史傳統於一身。