HARRIS TWEED

HARRIS TWEED

Harris Tweed 相信是眾多Tweed 品種之中最廣為人知的一種。受到Harris Tweed Authority 規定,稱得上Harris Tweed 的布料,一定要用未經加工的羊毛,在蘇格蘭西部一帶島嶼紡紗及漂染,最後用人手編織,才能得到Harris Tweed 標誌性的印鑑。

Porter & Harding 的Harris Tweed 不但透氣保暖、色彩豐富,而且更集合 了型格獨特、品質保證及歷史傳統於一身。

 

24301 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24302 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24303 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24304 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24305 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24306 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24307 -0% SOLD OUT
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24308 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24309 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24310 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24312 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24313 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24314 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24315 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24317 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24318 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00
24320 -0%
Harris Tweed..
HK$1,820.00 HK$1,820.00