13 OZS

13 OZS

H Lesser 作為精紡面料界的翹楚,其領導地位繼續延伸到13ozs(400g)這個界別。

在這重量上,H Lesser 的防皺度,懸垂感,耐用性等多方面卓越表現本來就是理所當然;再加上H Lesser 聞名遐邇的後製技術秘方,乾爽手感配合沉實經典的用色,製成的每一套西裝,彷彿擁有穿越時空地域的魔法,將您搖身一變成為倫敦的上流紳士。

 

29704 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29706 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29710 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29712 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29714 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29716 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29718 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29720 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29722 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29724 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29726 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29728 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29730 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29740 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29742 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29744 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29746 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29748 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29750 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29756 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29758 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29760 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29762 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29764 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29768 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29770 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29772 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29774 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29780 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29782 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29784 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29790 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29792 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29794 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29796 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29802 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29804 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29806 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29808 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29810 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29812 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29814 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29816 -0% SOLD OUT
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29818 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29836 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29840 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29856 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29860 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29864 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00
29866 -0%
13oz..
HK$1,630.00 HK$1,630.00