CAPE KID

CAPE KID

馬海毛(Mohair)來自安哥拉山羊, 除了彈性強,抗皺力高,還有如蠶絲般的閃亮光澤。對染劑親和力強的天然特性,使其染色後呈現飽滿色澤,深受一眾設計師及買家的喜愛。不像綿羊毛般容易積熱的馬海毛,有著極佳的隔熱效能,且不易變形,絕對是溫暖氣候下的理想衣料。

然而,超強的堅韌特性卻成為了馬海毛的雙面刃。所以需要趁安哥拉山羊年幼並最好在夏天時剪取,才能得到較幼细的馬海毛(故稱之為Summer Kid Mohair), 並且與羊毛混合,製造出抗皺力與舒適度並存的優質物料。

Harrisons 的Cape Kid 系列,正正是用了來自南非開普敦60%夏天幼年馬海毛, 加入40% Super 100s羊毛混紡而成。重量只有240g, 輕身、通爽、抗皺的優點,本身已具備夏天西裝的必備元素,再配合略帶閃亮的光澤,更令你培添夏日的攝人魅力。

 

 

69627 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69801 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69802 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69810 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69812 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69813 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69814 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69817 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69819 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69820 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69821 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69822 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69823 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69824 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69825 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69826 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69827 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69828 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69829 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69830 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69831 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69832 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69833 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69834 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69835 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69803 -0%
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69804 -0%
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69805 -0% SOLD OUT
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69806 -0% SOLD OUT
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69807 -0% SOLD OUT
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69808 -0%
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69809 -0% SOLD OUT
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69811 -0%
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69815 -0% SOLD OUT
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69816 -0% SOLD OUT
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00
69818 -0%
..
HK$2,280.00 HK$2,280.00