CAPE KID

CAPE KID

馬海毛(Mohair)來自安哥拉山羊, 除了彈性強,抗皺力高,還有如蠶絲般的閃亮光澤。對染劑親和力強的天然特性,使其染色後呈現飽滿色澤,深受一眾設計師及買家的喜愛。不像綿羊毛般容易積熱的馬海毛,有著極佳的隔熱效能,且不易變形,絕對是溫暖氣候下的理想衣料。

然而,超強的堅韌特性卻成為了馬海毛的雙面刃。所以需要趁安哥拉山羊年幼並最好在夏天時剪取,才能得到較幼细的馬海毛(故稱之為Summer Kid Mohair), 並且與羊毛混合,製造出抗皺力與舒適度並存的優質物料。

Harrisons 的Cape Kid 系列,正正是用了來自南非Cape Area 60%夏天幼年馬海毛, 加入40% Super 100s羊毛混紡而成。重量只有240g, 輕身、通爽、抗皺的優點,本身已具備夏天西裝的必備元素,再配合略帶閃亮的光澤,更令你培添夏日的攝人魅力。

 

69750 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69751 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69752 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69753 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69754 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69755 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69756 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69757 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69758 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69759 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69760 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69761 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69762 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69763 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69764 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69765 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69766 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69767 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69768 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69769 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69770 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69771 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69772 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69773 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69774 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69775 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69776 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69777 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69778 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69779 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69780 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69781 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69782 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69783 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69784 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69785 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00
69786 -0%
..
HK$2,210.00 HK$2,210.00