Jackets & Trousers 5301

全新「夾克和褲子」系列採用純羊絨和羊毛/羊絨面料製成,旨在打造多功能且高品質的服裝。

 

藏品盡顯精緻。 溫暖、輕盈的布料,手感非常柔軟。

 

非常適合打造永遠保持優雅、時尚和舒適的珍貴服裝。

530101 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530102 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530103 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530104 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530105 -0% 2 - 3 Days
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530106 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530107 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530108 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530109 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530110 -0%
..
HK$6,650.00 HK$6,650.00
530111 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530112 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530113 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530114 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530115 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530116 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530117 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530118 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530119 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530120 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530121 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530122 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530123 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530124 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530125 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530126 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530127 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530128 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530129 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530130 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530131 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530132 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530133 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530134 -0%
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530135 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530136 -0%
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530137 -0%
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530138 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530139 -0%
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530140 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,760.00 HK$1,760.00
530141 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530142 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530143 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530144 -0% 2 - 3 Days
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530145 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530146 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530147 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530148 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530149 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530150 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530151 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530152 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530153 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530154 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530155 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530156 -0%
..
HK$2,200.00 HK$2,200.00
530157 -0%
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
530158 -0%
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00