VESUVIO 5101

VESUVIO 5101

Vesuvio維蘇威火山是那不勒斯地區的地標活火山,也就是Caccioppoli品牌logo裡的那座山。這個新系列採用了維蘇威火山命名,象徵著品牌中眾多系列裡的一個高峰,亦代表那不勒斯引以自豪的西裝風格。 由珍貴而幼細的150支Merino Wool(美麗諾羊毛)作為原材料,足以滿足要求最高的西裝愛好者。經緯紗線均以雙重捻扭技術(Double Twist)編織而成,重270g,確保面料的表現性能,也明智地平衡了舒適度和可裁性,大大改善了意大利高支面料一向「好看不好做」的缺點。 款式方面,包含了傳統而優雅的設計,再加添現代元素,彷彿賦予西裝作品一個豐富的生命,也賜給了一種強烈的經典、活潑、永恆的那不勒斯性格。

510101 -0%
Nr.5101 ..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510102 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510103 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510104 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510105 -0% 2 - 3 Days
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510106 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510107 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510108 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510109 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510110 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510111 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510112 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510113 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510114 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510115 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510116 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510117 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510118 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510119 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510120 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510121 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510122 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510123 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510124 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510125 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510126 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510127 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510128 -0% 2 - 3 Days
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510129 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510130 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510131 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510132 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510133 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510134 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510135 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510136 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510137 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510138 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510139 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510140 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510141 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510142 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510143 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510144 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510145 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510146 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510147 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510148 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510149 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510150 -0% 2 - 3 Days
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510151 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510152 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00
510153 -0%
Nr.5101..
HK$1,980.00 HK$1,980.00